అన్నాచెల్లెల్ల అనుబంధం // RAKHI SENTIMENT SHORTFILM // VILLAGE SHORT FILM 2020 // Karimnagar Kurradu

1 Просмотры
Издатель
అన్నాచెల్లెల్ల అనుబంధం // RAKHI SENTIMENT SHORTFILM // VILLAGE SHORT FILM 2020 // Karimnagar Kurradu

#rakhishortfilm #telugushortfilm, #karimnagarkurradu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- This Content Has been Only For Entertainment This Videos Made By Bhaskar Akena (Karimnagar Kurradu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Short Films Links :

►అత్త కోడలు ఓ సర్పంచ్ శంకర్
https://youtu.be/qjykEyWCYzg

►బతుకు ఎడ్ల బండి కామెడీ
https://youtu.be/37B5UDfxeg0

Video Credits :

Location : GAGILLAPOOR, KARIMNAGAR
Camera : PREM SAI
Title Designing : Shekar Nani
Casting : Sai Poosala, Bhaskar Akena,
Telangana Neelavva, Haritha
Story & Dialogues :: KOMIRE SATHYANARAYANA
Screenplay / Editing - Producer Director : BHASKAR AKENA - 9704142251

Poster's
Technical Adviser : Shekar Nani

© All rights received

Category
Entertainment
License
Standard YouTube License

Don't copy any [#karimnagar_kurradu] Short Film's we issued copyright against using our properties like Videos lyrics, music, and other senses able things strike in 12 hours
Категория
Популярное
Комментариев нет.